Svenska Spel - det går bra nu. Pengar rullar in....

Antagligen går de runt och sjunger på Petters gamla hit “Det går bra nu“ hos det svenskaste av spelbolagen, Svenska Spel. För det är just precis vad det gör. Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för 2012 blev 5 138 miljoner kronor, en ökning med 132 miljoner kronor** (2,6 %) jämfört med 2011.

– Vi visar det bästa rörelseresultatet någonsin med en rörelsemarginal som ligger i linje med ägarens mål. Ökningen beror framförallt på en stark försäljning av lotter, nummerspel och sportspel, både hos våra ombud och på nätet. Däremot tappar Vegas och Casino Cosmopol något, till följd av omfattande marknadsföring av liknande spelformer på nätet av spelbolag utan tillstånd, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

Under 2012 hände det en rad saker som påverkat spelbolagets verksamhet:

  • Lotteriinspektionen beslutade om ny begränsningsregel för Vegas som börjar gälla från 1 januari 2013. Med den nya regeln ändras villkoren för att bli samarbetspartner till Svenska Spel.

  • Svenska Spel certifierades i december för andra gången enligt European Lotteries spelansvarsstandard.

  • Svenska Spels marknadsandel för fjärde kvartalet uppskattas till drygt 49 % vilket är något lägre än för helåret 2011. Svenska Spel ökar sin marknadsandel i butikskanalen medan marknadsandelen online fortsätter att minska med anledning av en snabb tillväxt hos spelbolag utan tillstånd.

  • Vi börjar se effekterna av det kostnadseffektiviseringsprogram som initierades under 2012, framförallt under fjärde kvartalet.
    Spelansvarsarbetet under 2012 har bland annat inneburit drygt 6 300 provköp hos ombud och affärspartners, att cirka 4 000 anställda hos ombud och affärspartners diplomerats i spelansvar, lansering av självtest i mobilen samt riktade ansvarsåtgärder mot riskgrupper unga män och medelålders kvinnor.

  • Sponsringssatsningen Svea lanserades under hösten, där 50 MSEK fördelas årligen av kunderna till breddidrotten. Syftet är en stärkt koppling till idrotten och ett ökat spelansvar genom att fler registrerar sina spel.

Självfallet kan man undra huruvida en vinstökning som denna är förenlig med det spelansvar som Svenska Spel hävdar att de tar. Räkna med att debatten om detta kommer att fortsätta…